Klachten

Per 1 januari 2017 is er een nieuwe klachtenregeling van kracht.  Iedereen heeft recht op goede zorg. Wanneer patiënten ontevreden zijn over de zorg dan moeten zij dit kunnen uiten. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen klachten hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg.

Wat kunt u doen bij een klacht? Wat wordt de procedure?

 1. Bespreek uw klacht eerst met de huisarts. Dat kan ook wanneer de klacht over een medewerker van de praktijk gaat. ls wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet proberen op te lossen. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u hieronder lezen wat u vervolgens kunt doen.
 2. U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Wij zijn aangesloten bij de SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. Deze functionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.
 3. Als u er met uw huisarts en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een bindend oordeel vragen aan de geschillencommissie Huisartsenzorg. Deze commissie bestaat uit een jurist, leden namens de patiënten en leden namens de huisartsen.

Vindt u dat uw klacht onvoldoende is opgelost door de huisarts, dan kunt u zich mondeling of schriftelijk wenden tot de klachtenfunctionaris van de SKGE.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

telnr: 088-0229190

www.skge.nl

 • Tekstgrootte

 • Huisartspraktijk Bijl

  Gezondheidscentrum Dante

  Dantestraat 464
  3076KV Rotterdam Lombardijen

  Telefoon: 010-4191518 (bij spoed: toets 1)
  Fax: 010-2917052

  info@huisartspraktijkbijl.nl

  (alleen administratieve vragen)

 • Beheer